Stichting Hartpatiënten

Doelstelling van Hartpatiënten Nederland is het verlenen van steun aan hartpatiënten in de meest uitgebreide zin van het woord. Dit wordt vormgegeven door o.a. het uitgeven van tijdschriften, wachttijdenoverzichten etc. Iedere donateur kan juridische en medische adviezen aanvragen.

Wij zijn géén wetenschappelijke organisatie. Wij zijn er voor iedereen en komen al sinds het begin van de jaren zeventig – als onder meer organisator van luchtbruggen - op voor de belangen van patiënten. Indien gewenst bieden wij hulp, begeleiding en adviezen op een zo breed mogelijk terrein van hart- en vaatziekte(n). Zo voorzien wij bijvoorbeeld ook in een behoefte met onze speciale HartbrugReizen. Lees hier meer over onze www.hartpatienten.nl