Lvad.nl

De doelstelling van LVAD.nl is het geven en verzamelen van informatie over de mechanische ondersteuning van het hart.

Deze informatie is bedoeld voor mensen die een LVAD hebben of waarbij er mogelijk een geïmplanteerd gaat worden, maar ook voor professionals vanuit de medische en wetenschappelijke vakgebieden.

Meer informatie: Lvad.nl