Ieder(in)

Sinds 2014 Ider(in).

Een fusie tussen (CGRaad) De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG.

Ieder(in) wilt dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. Ieder(in) maakt zich daarom sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap of chronische ziekte  kansen krijgen. Kansen die talenten en mogelijkheden volledig tot hun recht laten komen. Samen met onze achterban strijden wij voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.
 

Levensbreed

Ieder(in) zet zich in op alle terreinen van het maatschappelijk leven, zoals werk, inkomen, onderwijs, zorg, wonen en gelijke rechten. Met deze ‘levensbrede’ aanpak richten wij ons op kwesties die een specifieke handicap of chronische ziekte overstijgen: de collectieve belangen van onze leden. Wij vertegenwoordigen ruim 160 organisaties. Dat maakt ons een sterke gesprekspartner voor overheid, politiek, zorgverleners, dienstverleners en bedrijfsleven.

Naast het werk voor de collectieve belangen ondersteunen wij de afzonderlijke leden: de lokale en landelijke patiënten- en belangenorganisaties. Wij geven informatie, via publicaties, websites en studiebijeenkomsten, en bieden juridische hulp.

www.ieder(in).nl