2e fase na Transplantatie

In deze fase komen onderwerpen aan bod die op langere termijn na transplantatie spelen.

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen van afstotingspreventie middelen die kunnen voorkomen zijn:

Direct na transplantatie; In wisselende mate en meestal van voorbijgaande aard:

 •  grieperig gevoel
 •  spierzwakte
 • trillen/beven
 • rillerigheid
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • braken
 • psychische ontregeling (hallicuneren)

   Op langere termijn:

 • trillen en beven (met name handen)
 • spierzwakte
 • psychische verandering
  Prednison heeft invloed op:
  - e
  moties
  - w
  erkelijkheidsbesef
 • botontkalking
 • dikker worden van gelaat en romp door Prednison
 • tandvleesgroei
 • overbeharing door Prednison en Ciclosporine

Mogelijke complicaties

Complicaties die kunnen voorkomen (meestal door gebruik anti-afstotingsmedicatie): 

 • Overgewicht
 • Botontkalking  Zie www.osteoporosestichting.nl
 • Hoge bloeddruk
 • Maagdarmstoornis
 • Hartritmestoornis
 • Vermindering nierfunctie
 • Suikerziekte
 • Kanker
 • Afstoting 

Het menselijk lichaam heeft een natuurlijk mechanisme dat vreemde lichaamscellen herkent: het afweersysteem

Het afweersysteem beschermt het lichaam tegen indringers als:

 • Bacteriën
 • Virussen
 • Schimmels
 • Lichaamsvreemde weefsels

Getransplanteerde organen worden als vreemd beschouwd en worden door het afweersysteem afgestoten indien geen maatregelen worden getroffen. Na transplantatie zal levenslang anti-afstotingsmedicijnen gebruikt moeten worden. 

Het getransplanteerde orgaan heeft andere DNA cellen waardoor het nooit door het lichaam zal worden geaccepteerd.

Er zijn twee varianten van afstoting:

 • Acuut (snel en krachtig). In de periode na transplantatie kunt u een periode van acute afstoting doormaken. De klachten ontstaan in korte tijd, dat wil zeggen in de loop van enkele uren tot een dag. Het is belangrijk de afstoting in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te behandelen met medicijnen. Dan heeft de behandeling het meeste resultaat en is de kans op longfunctieverlies het kleinst. Een acute afstoting is meestal goed te behandelen. Dat doen we met een hoge dosering prednison (1000 mg per dag) gedurende drie dagen. Hierna wordt de prednison weer afgebouwd.
 • Chronisch (langzaam en sluipend). Chronische afstoting ontstaat vroeg of laat na de transplantatie. Het is vooraf niet te voorspellen wanneer chronische afstoting zal plaatsvinden. Het is een geleidelijk proces waarbij de long of hart functie langzaam achteruit gaat.
  Chronische afstoting is niet goed te behandelen. Dit in tegenstelling tot acute afstoting. Soms slaat de behandeling aan en herstelt de long, hart functie zich. Of wordt het proces een halt toegeroepen. Maar helaas is het afstotingsproces vaak niet af te remmen met de medicijnen die we hiervoor op dit moment beschikbaar hebben.

 
Signalen van afstoting kunnen zijn:

 • Zwakker en slapper voelen (vermoeidheid en lamlendig gevoel)
 • Verhoging lichaamstemperatuur
 • Snelle toename van het lichaamsgewicht door vochtophoping
 • Geelzucht

 
Afstoting kan met zekerheid worden vastgesteld door het nemen van een weefselbiopt.

 • Hart: via bloedvat in de hals wordt een microscopisch klein stukje uit de binnenzijde van het hart genomen
 • Long: via luchtwegen wordt met bronchoscoop een microscopisch klein stukje uit het luchtwegweefsel genomen

Dit weefsel wordt door een patholoog onderzocht op afstotingscellen.


Mogelijke behandeling:

 • Met verhoogde dosis medicijnen
 • (Zelden) door middel van retransplantatie (nogmaals eenzelfde transplantatie).

Verblijf buitenland

Bij een verblijf in het buitenland is het belangrijk op een aantal zaken te letten.


 • Transplantatiecentrum bereikbaar binnen één uur tijdens 1e jaar na transplantatie
 • Contactgegevens van transplantatiecentrum meenemen
 • Bij keuze vakantiebestemming letten op:

  -
  hygiënische omstandigheden (m.n. voedsel)
  -
  kwaliteit gezondheidszorg
  - eventuele
  taalbarrière
  -
  UV-belasting door de zon
  -
  medicijnen:
  extra voorraad meenemen
  geneesmiddelenpaspoort (via apotheek) voor douane en eventuele medische behandeling
  -
  document transplantatie- en contactgegevens in taal van vakantieland (via transplantatiecentrum)

Verdere informatie en tips vindt u op www.umcutrecht.nl onder vakantie

Werken en WAO

Informatie volgt.

Medische zorg

Informatie volgt.

Tips en adviezen

Informatie volgt.