Anbi

De Belastingdienst heeft nieuwe voorwaarden opgelegd aan ANBI - organisaties om het vertrouwen onder het publiek te versterken.

Verslagen Algemene ledenvergadering 2017:

 

Verslag uitgeoefende activiteiten:

jaarverslag 2016 (pdf bestand).

Financiële verantwoording:

2016 Harten Twee Balans per 31 dec (pdf bestand).

2016 Harten Twee Exploitatie (V&W) (pdf bestand).

2016 Harten Twee Toelichting Balans per 31 dec (pdf bestand).  

Kamer van Koophandel nummer 40188370