Klacht melden

Klachtenregeling Vereniging HARTEN TWEE

In deze klachtenregeling is vastgelegd hoe de leden en niet leden een klacht kunnen indienen bij Harten Twee en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Een klacht kan op diverse manieren worden gecommuniceerd:

 • Schriftelijk: HARTEN TWEE, Postbus 91, 4000 AB  Tiel.
 • Telefonisch: 030-6569636 op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 14.00 uur.
 • Per e-mail: via hartentwee@stichtingapn.nl.

Elke klacht wordt geregistreerd.

De volgende gegevens worden genoteerd:

 • De datum waarop de klacht binnenkomt
 • Op welke manier komt de klacht binnen (schriftelijk, telefonisch, per e-mail).
 • Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer klant.
 • Is klant aangesloten bij Harten Twee.
 • Type klacht.
 • Omschrijving van de actie die Harten Twee onderneemt n.a.v. de klacht.
 • Naam van de Harten Twee medewerker die de klacht behandelt.
 • Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Afhandeling

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt de klant hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

Als de klachtenprocedure is afgerond, maar de klant desondanks ontevreden is over de wijze waarop Harten Twee de klacht heeft behandeld, dan kan hij/zij schriftelijk bij de klachtengeschillencommissie van Harten Twee in beroep gaan.

Dit kan door een brief te sturen naar:

HARTEN TWEE
klachtengeschillencommissie
Postbus 91
4000 AB Tiel

Binnen 4 weken wordt het beroep beantwoord.

Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap. De binnengekomen klachten worden door de Harten Twee gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de Harten Twee te verbeteren.